ochrana osobních údajů

Potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami dochází i k potvrzení oprávněnosti zpracovávat osobní údaje pro splnění právní povinnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje které mu poskytl nakupující, nebude poskytovat žádným třetím osobám, ani zasílání nevyžádaných obchodních sdělení
Na žádost zákazníka údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci. Údaje jsou zpracovány v souladu s nařízení ke splnění právní povinnosti.

Zákony a předpisy:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 tzv. GDPR